Contact

Book a FREE trial class. Contact us by WhatsApp +48 881 500 012

E-mail address
Phone number (555666777)
Name
Message

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Operacja pn. „Online Academy” mającą na celu propagowanie i popularyzację usług edukacyjnych online wśród lokalnej społeczności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© 2023 Hi Five School | Śledź nas na:
Kontakt: hello@hifiveschool.com (w godz. 9.00 - 18.00)