Programy nauczania

Dowiedz się więcej naszym nauczaniu:

Grupa wiekowa 4-5 r.ż

ZAKRES MATERIAŁU: nauka alfabetu, wymowy prostych słów, dni tygodnia, nazwy podstawowych kolorów i kształtów, liczyć do 10. Na tym poziomie będzie to nauka przez zabawę gdzie dziecko dużo powtarza po nauczycielu.

LEVEL HI FIVE: 0 ILOŚĆ LEKCJI: 40

Grupa wiekowa 6-8 r.ż

ZAKRES MATERIAŁU: uczeń potrafi czytać proste teksty, przeprowadzać krótką rozmowę, wymawiać poprawnie słowa, określać czas, liczyć do 20, opowiadać o swoim pokoju, opisywać swój wygląd, części ciała.

LEVEL HI FIVE: 1 ILOŚĆ LEKCJI: 40

Grupa wiekowa 9-11 r.ż

ZAKRES MATERIAŁU: odmiana czasownika to be, podstawowe czasy gramatyczne, opisywanie przedmiotów i osób, używania przyimków, poprawnej wymowy podczas czytania, słownictwa: ubiór, wakacje, czas wolny, opowiedzieć o swoim dniu i wiele innych.

LEVEL HI FIVE: 2 ILOŚĆ LEKCJI: 40

Grupa wiekowa 12-14 r.ż

ZAKRES MATERIAŁU: czytania ze zrozumieniem, gramatyka: czasy, czasowniki złożone, zdania z will/going to, opisywanie ludzi, rzeczy, zwierząt, miejsc, rozbudowa zasobu słów, pisanie opowiadania, listu, ogłoszenia i wszystkiego co może przydać się na egzaminie ósmoklasisty.

LEVEL HI FIVE: 3 ILOŚĆ LEKCJI: 40

Grupa wiekowa od 15 r.ż

ZAKRES MATERIAŁU: czytanie artykułów w gazetach, blogach i omawianie ich, słuchanie, pracowanie nad poprawną wymową słów. Głównym celem tych zajęć będzie szybkie dotarcie do punktu kiedy uczeń przestaje się bać rozmawiać po angielsku.

LEVEL HI FIVE: 4 ILOŚĆ LEKCJI: 40

Odrabianki

Masz problem z odrobieniem pracy domowej lub potrzebujesz szybkiej powtórki przed testem? Skontaktuj się z nami a nasz polski nauczyciel pomoże Ci w przygotowaniu się na zajęcia szkolne. Jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili. Zadzwoń do nas na: 506 345 714 lub skontaktuj się przez whatsapp.

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Operacja pn. „Online Academy” mającą na celu propagowanie i popularyzację usług edukacyjnych online wśród lokalnej społeczności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© 2024 Hi Five School | Śledź nas na:
Kontakt: hello@hifiveschool.com (w godz. 9.00 - 18.00)